De co-variatie is een formule op basis van de AFD en SD. Het is een vrij verwarrend getal, welke eigenlijk niet op het histogram van een individueel dier thuishoort.
CV is een meting die in sommige spinnerijen en wolcooperaties word gebruikt om de uniformiteit van een grote partij vachten aan te geven.

De CV is makkelijke te berekenen: deel de SD door de AFD, en vermenigvuldig de uitkomst met 100.

Een voorbeeld:
De MFD = 22 micron
De standaarddeviatie = 4
De co-variatie = 4 : 22 * 100 = 18,18%

© 2015-2018 Alpacawereld.nl