Berserk Male Syndrome (BMS)

Het Berserk Male Syndrome (BMS) is een gedragsstoornis die vooral bij hengsten voorkomt. Dat neemt niet weg dat ook sommige merries dit gedrag kunnen vertonen.

Mens als concurrent

BMS wordt veroorzaakt als u 'te close' wordt met de dieren. Wanneer u bijvoorbeeld een veulen met de fles grootbrengt, dan kan het veulen u als lid van de kudde (of zelfs als 'moeder') gaan zien. Als volwassen hengst kan hij dan de neiging krijgen om u te gaan dekken. Of, als u een man bent, wil hij u misschien wel uitschakelen omdat u een concurrent bent. Dit gedrag kan bij een hengst van 80 kg best gevaarlijk worden. Een heel goed voorbeeld is het verhaal over Bokito, de gorilla in dierenpark Blijdorp die destijds is uitgebroken.

Gedrag onomkeerbaar

Daarom is het van belang om niet te close te worden met de dieren met name in de eerste drie maanden wanneer de inprinting plaats vindt. Tijdens het geven van de fles kunt u beter niet tegen het veulen gaan praten. Verder is de beste preventie van Berserk Male bij flessenhengsten castreren VOOR de puberteit. Anders is het BMS-gedrag meestal onomkeerbaar.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl