Clickertraining

Alpaca's zijn in principe prima te trainen, ze leren snel. De basisprincipes van clickertraining zijn heel eenvoudig. Met een clicker (speelgoedje) wordt een geluidje gemaakt, en daarna krijgt het dier een lekker hapje. Als dat een aantal keren is gebeurd, heeft het dier begrepen dat het geluidje, de click, betekent dat er een hapje aankomt. Zodra het dier dat weet, kan de clicker gebruikt worden om het dier te trainen.

Positieve motivatie

Communicatie is de basis van clickertraining. Duidelijke communicatie. Het dier leert: “Wat ik doe, levert me iets op. Omdat het me iets leuks (lekkers) oplevert, ga ik eens proberen of me dat nog een keer lukt. Hee! Het werkt!” Hij heeft er plezier in. Het levert hem wat op. Dat is precies de reden dat clickertraining zo goed werkt: het dier is gemotiveerd om mee te doen. Hij is op een positieve wijze gemotiveerd: hij doet het omdat hij het leuk vindt en niet omdat hij anders op zijn kop gaat krijgen.

Kans op beloning

Commando’s zijn voor een dier dat met de clicker is getraind geen halve of hele waarschuwingen. Ze betekenen niet: als je nu niet gaat zitten, liggen of staan, dan word ik boos. Het zijn geen dreigementen zoals de strenger getrainde dieren hun commando’s wel kunnen ervaren. Bij een dier dat met de clicker is getraind betekent een commando een kans op beloning. Een kans om fijn met de baas samen bezig te zijn. En daarom zal een commando met plezier opgevolgd worden.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl