Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren

De alpaca is geen beschermd dier volgens de CITES-lijst. Deze lijst is gebaseerd op de Convention on International Trade Endangered Species of Flora and Fauna, en legt regels op voor de handel in bedreigde dier- en plantensoorten. U mag alpaca's dus gewoon houden. Maar u mag er niet alles mee doen!

Geen productiedier

De alpaca staat namelijk niet op de Nederlandse lijst van productiedieren die hoort bij het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren van 10 december 1997. Deze lijst is in 1997 toegevoegd aan de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Het gaat in de lijst specifiek om dieren die u mag houden speciaal voor hun producten, zoals melk, vlees en wol. Op die lijst staan onder meer schapen, geiten, paarden, cavia's, konijnen, kippen, en kalkoenen. Het feit dat de alpaca niet op deze lijst staat, betekent simpelweg dat u alpaca's niet mag houden voor hun producten. Althans, toentertijd. Inmiddels is de professionele handel in wol wel toegestaan.

Alpacawol

De alpaca is ter discussie gekomen na een artikel in NRC Handelblad op 22 november 2008 en een reactie daarop van de directeur van de Dierenbescherming Frank Dales op 27 november 2008. Volgens Dales is het verboden met alpaca's te fokken voor de handel en alpaca's te houden voor de wolproductie. Het besluit spreekt expliciet over "soorten en categorie├źn van in Nederland te houden dieren met het oog op de productie van van die dieren afkomstige producten".

De Voedsel en Waren Autoriteit verklaart echter in een brief van 19 augustus 2009 aan alpacadierenarts Leo van Merwijk: "Van een verbod op het handelsverkeer in dergelijke wol, op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, is geen sprake (meer)."

Alpacavlees

Gegevens over de vleesproductie zijn voornamelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. De groeiomstandigheden zijn daar sterk verschillend van de Europese omstandigheden. Over de vleeskwaliteit is wel wat te zeggen. Alpacavlees is mager, rood en vrij mals. Het is niet ongewoon dat 60% van het alpacalichaam uit vlees bestaat. De hals draagt hier voor 10% aan bij. Alpacavlees heeft een smaak die lijkt op die van het schaap. Van vlees van jonge alpaca's wordt gezegd dat het zelfs beter smaakt dan lamsvlees. Het uitslachtingspercentage van de alpaca is 55 tot 59%. Alpacavlees heeft een hoog eiwitgehalte (20,3%) en een laag vetgehalte (1,33%), onafhankelijk van ras of geslacht

In Nederland/Europa kan alpacavlees echter niet in de vleeshandel gebracht worden om twee redenen:

  • Er zijn geen medicijnen, ontwormers en dergelijke officieel gelicenseerd voor alpaca's. Er is immers geen onderzoek gedaan naar de wachttijden van deze middelen in alpaca's. Er zijn in Europa strenge regels omtrent bijvoorbeeld antibiotica wat in vlees terecht kan komen. 
    Omdat alpacas geen vleesproductiedieren zijn, kunnen veeartsen redelijk soepel omgaan met medicijngebruik.
  • Er zijn, gezien het besluit productiedieren, (nog) geen slachthuizen die goedgekeurd en geautoriseerd zijn voor alpaca's.

Wel kunt u bij een zelfslachtende slager een alpaca aanbieden voor vlees voor eigen gebruik. 

Alpacamelk

Alpaca's kunnen worden gemolken, maar dit is niet de gewoonte. De uier bestaat uit 4 melkklieren die elk eindigen in een tepel. Er zijn geen gegevens bekend over de productie gedurende een gehele lactatieperiode.

Breder medicijngebruik

Het ontbreken van een vermelding op de lijst heeft ook een voordeel. Omdat alpaca nooit in de voedselketen terecht mag komen via bijvoorbeeld melk en vlees, is een breder medicijngebruik mogelijk. Overleg hierover altijd met uw dierenarts.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl