Positieflijst

De alpaca staat op de Positieflijst die in juni 2013 is gepresenteerd. Dit is een lijst met dieren die zonder vergunning door particulieren gehouden mogen worden. De Positieflijst is opgesteld door Wageningen UR die langs de volgende vier invalshoeken vooralsnog alleen zoogdieren heeft beoordeeld:

Vervolgens zijn de dieren onderverdeeld in dieren die zonder speciale voorwaarden mogen worden gehouden, en dieren voor wie wel speciale voorwaarden gelden. De alpaca valt onder de laatste groep. Vreemd genoeg wordt de alpaca aanzienlijk gevaarlijker ingeschat dan de kameel of dromedaris. Ook vreemd is dat een aantal dieren met de hoogste gevaarklasse 6 zonder voorwaarden mogen worden gehouden (waaronder de woelmuis en het konijn!). De bepalingen zijn vanaf 1 januari 2015 van kracht, maar het is nog mogelijk om verzoeken tot wijziging in te dienen.

Lees hier de brief van de minister aan de Tweede Kamer en debijlage 1c waarop de alpaca's worden ingedeeld.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl