Castreren of ruinen

Er zijn verschillende redenen om een alpacahengst te castereren. Dit wordt ook wel ruinen genoemd. De belangrijkste reden is dat de hengst afwijkingen vertoont die niet via nakomelingen doorgegeven mogen worden. Wanneer uw meerdere hengstjes bij elkaar houdt, voorkomt castreren machogedrag.

Testikels moeten ingedaald zijn

Bij het castreren verwijdert de dierenarts de testikels (ballen). De alpaca kan zich daarna dus niet meer voortplanten. Hij heeft ook minder last van mannelijke hormonen, en wordt over het algemeen rustiger. Zeker naar de vrouwelijke alpaca's. Om een alpaca te kunnen castreren, moeten de balletjes wel al ingedaald zijn. Dit gebeurt meestal op een leeftijd van twaalf tot achttien maanden.

Korte ingreep

De castratie van een alpaca duurt niet langer dan een minuut of tien. Na de plaatselijke verdoving met lidocaine en het desinfecteren van het gebied kan de operatie direct beginnen. In de video hieronder kunt u een castratie helemaal volgen.


© 2015-2018 Alpacawereld.nl