Giftige planten

Voor de alpaca zijn diverse planten giftig. De planten die in ieder geval uit de weide geweerd moeten worden zijn: alle acht soorten kruiskruiden (waarvan Jacobs kruiskruid de bekendste is), taxus, laurier, gouden regen en rhodondendron.

Voor zover bekend zijn onderstaande planten, struiken of bomen giftig. Over sommige planten bestaat wellicht onzekerheid en in die gevallen is het verstandig ervoor te zorgen dat de dieren geen toegang hebben tot deze planten.

Dit is geen complete lijst, en er kunne geen rechten aan worden ontleend.

Voor het determineren van weilandplanten is de Capitool Natuurgids Wilde bloemen van Neil Fletcher zeer goed bruikbaar.
 • Adonis aestivalis - gehele plant is giftig
 • Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) - giftig
 • Azalia (Rhodondendron) - zeer giftig
 • Bilzekruid (Hyoscyamus niger) - zeer giftig
 • Bolderik (Agrostemma githago) - alleen het zaad is giftig
 • Boterbloem, kruipende (Ranunculus repens) - gehele plant is giftig, in vochtig weiland
 • Boterbloem, gewone (Ranunculus acris) - gehele plant is giftig
 • Clematis - gehele plant zeer giftig
 • Doornappel (Datura stramonium) - gehele plant zeer giftig
 • Eik - blad en vrucht geven maag- en darmstoornissen, niet dodelijk
 • Gevlekte scheerling (Conium maculatum) - gehele plant zeer giftig
 • Gouden regen (Laburnum) - vooral het zaad en boomschors zijn giftig
 • Guichelheil (Anagallis) - gehele plant, zowel rode als blauwe waarschijnlijk giftig
 • Herfststijloos (Colchium autumnale) - giftig
 • Hondspeterselie (Aethusa cynapium) - gehele plant zeer giftig
 • Jacobskruiskruid (Senecio Jacobaea) - giftig voor mens en dier
 • Jeneverbes (Juniperus sabina) - takken en blad giftig
 • Kamperfoelie (Lonicera nigra) - vruchten zijn giftig
 • Kardinaalsmuts, wilde (Evonymus europaeus) - zaad is giftig
 • Klimop (Hedera helix) - het blad en de bessen zijn giftig
 • Klis (klit) - niet giftig maar verontreinigt de wol!
 • Knolboterbloem (Ranunculus bulbosus) - gehele plant is giftig, in droog weiland
 • Kogelbloem (Trollius europaeus) - giftig
 • Lelie ( Zigadenus) - zeer giftig
 • Lepelboom (Kalmia latifolia) - giftig
 • Lidrus (Equisetum palustre) - gehele plant is giftig, in vochtig weiland
 • Moerasrozemarijn (Ledum glandulosum) - gehele plant is giftig
 • Nachtschade (Solanum) - giftig
 • Oleander nerium - de gehele plant is zeer giftig
 • Pinus ponderosa - deze corniferensoort kan spontaan abortus geven
 • Rhododendron - zeer giftig
 • Stinkende gouwe (Chelidonium majus) - gehele plant is giftig
 • Tabak (Nicotiana) - zeer giftig
 • Taxus - takken en blad zeer giftig
 • Thuja - zeer giftig
 • Tuinbingelkruid (Mercurialis annua) - gehele plant waarschijnlijk giftig
 • Valse acacia (Robinia pseudoacacia) - zeer giftig
 • Veratrum album - gehele plant is giftig, in nat weiland
 • Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea) - zeer giftig
 • Waterscheerling (Cicuta virosa) - gehele plant zeer giftig
 • Wegedoorn (Rhamnus catharticus) - zwarte bessen zijn giftig
 • Wolfsmelk (Euphorbia cyparissias) - helioscopia, -peplus - melksap is giftig
 • Wonderboom (Ricinus communis) - zeer giftig
 • Zeepkruid (Saponaria officinalis) - bloesem is giftig, groeit op zandgrond
 • Zijdeplant (Asclepias) - zeer giftig

"Identifying and Treating Plant Poisoning in South American Camelids in the UK - A guide for UK camelid owners". Een uitgave van de BLS / BAS.


© 2015-2018 Alpacawereld.nl