Vaccinaties

Houd uw alpaca's gezond met de juiste medische zorg. Daarvoor hoeft u niet veel te doen, want alpaca's zijn zeer sterke dieren die niet erg vatbaar zijn voor ziektes. 

Van links naar rechts: knutten, blauwtongvirus en Schmallenbergvirus

alpaca vaccineren tegen clostridiaalpaca vaccineren tegen coccidiosealpaca vaccineren tegen clostridia

Clostridia

Clostridiumbacteriën veroorzaken onder andere botulisme, tetanus, pseudomembraneuze colitis, wondinfectie. In de natuur komen ze zeer verspreid voor in de grond, stof en water en behoren bij mens en dier tot de normale bewoners van het darmkanaal. Kies bij voorkeur een vaccin dat ook type A omvat, zoals Covexin.


Rachitis

Alle zoogdieren zijn gevoelig voor de Engelse ziekte of Rachitis, maar alpaca's in het bijzonder. Rachitis ontstaat als er te weinig mineralen in de botten botten komen, en de botten daardoor niet hard genoeg worden. Door de kracht van de spieren worden deze dan krom getrokken.

Vooral in de wintermaanden, vanaf augustus, vormt rachitis een risico. U kunt dit probleem voorkomen door met een vitamineinjectie te zorgen dat het calciumgehalte van het botweefsel groter wordt. Donkere dieren hebben op een half jaar oud zelfs een extra vitamineshot nodig.

Op de röntgenfoto links ziet u bij de pijltjes vergroeiingen in de distale femur (dijbeen) bij een vijf maanden oude alpaca.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl