Embryotransfer

Embryo transfer (ET) is de kunstmatige voortplantingstechniek waarbij een embryo, zeven tot acht dagen na een natuurlijke dekking, uit de baarmoeder van de donormerrie wordt gespoeld, en wordt geïmplanteerd in de baarmoeder van een draagmoeder.

Donormerry geeft embryo per maand

Sinds tientallen jaren wordt ET met succes toegepast bij koeien en paarden, en sinds kort ook bij alpaca’s. De donormerrie is over het algemeen een zeer waardevolle merrie, die bewezen heeft dat ze een betrouwbare bloedlijn heeft, en dat ze steeds goede veulens op de grond zet. Met ET krijgt de fokker de kans om tot éé veulen per maand (gemiddelde) van deze merrie te verkrijgen in plaats van één per jaar. De draagmoeder is een dier van mindere kwaliteit – maar overigens wel een goede moeder – waarin het embryo van de topmerrie wordt ingeplant.

Onder: drachtige hembra ligt klaar om te worden gespoeld.

Topveulen voor alpaca's van mindere kwaliteit

Op deze manier worden, voor een fokker die ET gebruikt, ook de dieren van mindere kwaliteit erg waardevol, aangezien ze elk jaar een topveulen kunnen dragen en op de wereld kunnen zetten. Elke fokker heeft wel eens een merrie waar hij niet echt mee verder wil. Het inschakelen van deze dieren als draagmoeder biedt hiervoor een oplossing. Aan de andere kant zijn er ook fokkers die enkele topmerries ter beschikking hebben, en bewust goedkope draagmoeders aanschaffen om zo een ET-programma te kunnen opstarten.

Onder: een Foley-katheter wordt door de baarmoederhals (cervix) geleid om te kunnen spoelen.

Slaagkans van ongeveer 50%

Rekeninghoudend met de voorlopige statistieken (begin 2010) van 70% (vinden van een embryo bij een spoeling), en 70% (kans dat het embryo aanvaard wordt door de draagmoeder), levert een algemene slaagkans op van ongeveer 50% (0,7*0,7=0,49). Naar verwachting wordt dit percentage in de toekomst nog beter, naarmate de ervaring met de techniek toeneemt. Het is mogelijk om elke twee weken een spoeling van een embryo te doen bij een donormerrie.

Onder: embryotranfer gebeurt door een inseminatienaald door de baarmoederhals (cervix) in de baarmoeder (uterus) te brengen.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl