Blauwtong

Bluetongue, ook blauwtong genoemd, is een virusziekte.

Het is een ziekte van grote zorg voor alle veehouders in Europa. Het word verspreid door diertransporten maar ook door besmetting door kleine vliegjes.

In 2007 is de eerste alpaca overleden in Duitsland als gevolg van Blauwtong. Er is echter weinig informatie voorhanden over blauwtong bij alpacas.

Belangrijkste wat u kunt doen om verspreiding/besmetting te voorkomen:

- houd de informatie over verspreiding van Blauwtong in Europa in de gaten
- transporteert u alpacas? Gebruik dan een lichte antivliegenspray in de trailer.


Onderstaande tekst is overgenomen van de website van de GD:


Bluetongue kenden we in Nederland slechts uit de schoolboekjes. Echter, op 17 augustus 2006 werd de ziekte voor het eerst definitief vastgesteld in Nederland. Bluetongue is een meldingsplichtige ziekte volgens artikel 15 van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Elke verdenking van de ziekte dient te worden gemeld bij de NVWA.

Verschijnselen

In tegenstelling tot bij schapen, vallen de ziekteverschijnselen van bluetongue bij runderen doorgaans mee. De meeste runderen worden niet ziek van de infectie. Bij anderen beperken de verschijnselen zich tot koorts, ontstoken slijmvliezen van neus en bek, zweertjes aan de uier en zwelling van de kroonranden, waardoor kreupelheid kan ontstaan. Doorgaans knappen de dieren zonder veel problemen op.

Oorzaak

De veroorzaker van bluetongue is een orbivirus dat door culicoidesvliegjes wordt verspreid (incidenteel door andere stekende insecten en door het overspuiten van bloed via naalden). Het orbivirus is een RNA-virus waarvan 27 serotypen bekend zijn. Er is een type dat in Zwitserland alleen bij geiten is aangetoond = Toggenburgvirus). De verschillende serotypen veroorzaken allemaal ongeveer hetzelfde ziektebeeld, maar geven onderling geen aanleiding tot kruisimmuniteit.

Besmettingsroute

Het virus bevindt zich in het bloed en wordt overgebracht door bloedzuigende insecten. Met name de in schemering en nacht bijtende culicoides-soorten (in de volkmond knutten) zijn belangrijk.

Hoewel de knutten de belangrijkste overbrengers van bluetongue zijn, mogen ook andere bloedzuigende parasieten en besmette injectienaalden niet worden uitgesloten.

Na klinisch herstel is het virus nog + 60 dagen in het bloed aantoonbaar. Het virus kan in het rund mogelijk overwinteren tot het volgende seizoen, om daarna opnieuw via de knutten zijn weg te vinden naar nieuwe slachtoffers. Runderen worden daarom wel beschouwd als het reservoir van het bluetongue-virus. De uitbraken in de schapenhouderij beperken zich doorgaans tot enkele maanden per jaar (juni-november).

Schade

Door de milde ziekteverschijnselen zorgt bluetongue bij runderen doorgaans voor weinig directe schade. De meeste financiƫle schade ontstaat door vervoers- en exportbeperkingen. Bluetongue is namelijk een OIE-lijst-ziekte. Dit betekent dat een uitbraak van bluetongue directe gevolgen heeft voor de (internationale) handel in dieren en dierproducten.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl