[ dit is een nieuwe pagina en nog onder constructie ]

Bovine TB bij alpaca's

Introductie

Alpaca's kunnen drager zijn van rundertuberculose (de bacterie Mycobacterium bovis). Een nare ziekte waar ook een alpaca dood aan kan gaan door uitzaaiingen in de longen.

M.Bovis is een zoönose.

Het is van groot belang dit buiten uw kudde te houden - mede omdat dit een ziekte met notificatieplicht is. Bij bevestiging van tuberculose in uw alpacahouderij zal uw kudde gesloten worden, totdat de tuberculose aantoonbaar weg is.
Concreet houd dit in: zieke dieren ruimen en elke paar maanden uw kudde laten testen totdat alle tests negatief zijn.

Waar komt het voor?
Tuberculose komt wereldwijd voor.

In 1951 kwam nog op ca. 31% van de Nederlandse boerenbedrijven rundertuberculose voor. In 1955 was dit aandeel gezakt naar enkele procenten als gevolg van een succesvol uitroeiingsprogramma. Nederland (1994) en België (2003) zijn door de EU vrij verklaard van rundertuberculose. Dat wil niet zeggen dat er niet sporadisch een geval opduikt.

In het Verenigd Koninkrijk is er een additionele risicofactor: Door de endemische aanwezigheid van tuberculose in runderen, kunnen wilde dieren (zoals dassen en reeën) deze ziekte van de ene farm naar de andere verplaatsen. Met name dassenlatrines op boerderijen zijn risicovol.

Het patroon van verspreiding is dat rundertb van een rundveehouder door een das een alpacabedrijf word binnengebracht. Bijvoorbeeld doordat de dassen overgebleven voer uit voerbakken likt en hiermee speeksel achterlaat. Vervolgens worden (onbewust besmette) dieren verkocht door geheel het land of Europa in.

Er is niet zoiets als een low-risk en high-risk gebied binnen Groot Brittanie voor zover het besmette alpaca's betreft.

Wat doet Engeland hieraan? De British Alpaca Society heeft samen met de overheid een nieuw programma voor vrijwillig testen op bTB geïntroduceerd. Hiertoe is een nieuwe test, de 'Enferplex' test ontwikkeld

Hoe word een alpaca besmet?

M. bovis verspreidt zich onder dieren vooral via inademing van een aerosol die wordt geproduceerd door hoesten.

De voornaamste risicofactor is langdurig contact met vreemde dieren. Laat geen dieren van andere fokkers in uw kudde lopen (bijvoorbeeld tijdens bezoek voor on-farmdekking), en koop alleen bij betrouwbare alpacahouders.

Er is geen aanleiding te denken dat alpacashows het risico op verspreiding significant verhogen, mits deze is opgezet met boxen per fokker, zonder direct neuscontact met dieren van een andere fokker.

Binnen Engeland kunnen alpacas door wilde dieren besmet worden wanneer in de omgeving besmet rundvee rondloopt.

In Australie zijn er tuberculose problemen door verspreiding door waterbuffels en wilde honden.

incubatieperiode is onvoldoende bekend.

Symptomen

Er hoeven geen zichtbare symptomen te zijn, al zijn hoesten en ademhalingsproblemen typisch.

Behandeling

geen

Testen

De British Alpaca Society heeft, samen met SureFarm Ltd en Enfer Laboratories, een nieuwe bloodtest ontwikkeld.. Dit is een statistische bloedserumtest, en is op dit moment de meest accurate bloedtest voor m.bovis.
Doordat het een statistische test betreft, zal deze steeds nauwkeuriger worden naarmate hij vaker word gedaan en er meer data beschikbaar is.

Houd echter wel in gedachten: er bestaat geen 100% test, en de kans op vals-positieve uitslagen houd sommige fokkers tegen om tests te gebruiken.

 • SCITT tb huidtest. Zeer ongevoelig bij alpacas. De sensitiviteit word op 14-31% geschat. Deze test is wel verplicht bij vervoer van alpacas en ander vee binnen de EU.
  Er word in beide oksels van de alpaca een reagent in de huidlaag geïnjecteerd. Enkele dagen later komt de veearts weer om te zien of er een reactie is geweest. In dat geval zal er een bobbeltje onderhuids zijn ontstaan.
 • IDEXX test. DIt is een ELISA bloedtest. niet beschikbaar in NL
 • STATPAK DPP test. Niet beschikbaar in NL
 • Enferplex Bloedtest. Momenteel de meest gevoelige test, zeker wanneer de hele kudde word getest. Beschikbaar in NL.
  Voor export naar bepaalde landen (zoals bijvoorbeeld van Nederland naar Zweden) is Enferplex al verplicht.

Hoe houd u bovine tb buiten uw boerderij?

Het is aan iedereen om zelf te beslissen of en wat zij importeren uit welk land dan ook. bTB in Engeland is uitgebreid in de (alpaca)pers geweest, maar tref je ook aan in Italië, Spanje, Frankrijk, Nieuw-Zeeland en Canada.

Ook in Nederland, Belgie en Duitsland zijn er kuddes met tuberculose.

Hoe importeer ik zo veilig mogelijk (uit Engeland)?

Koop alleen dieren aan bij fokkers met biosecurity maatregelen. Dit moet minimaal omvatten:

 • Desinfectiematten voor bezoekers
 • Afrasteringen die het moeilijk maken voor wilde dieren (met name dassen en herten) om op de boerderij te komen
 • Gebruik een transporteur met gedesinfecteerde voertuigen en waar de alpacas vervoerd worden zonder contact met andere dieren (paarden incluis).

Maak gebruik van de testmogelijkheden die er zijn en voer voor import meerdere tests uit,


Er zijn steeds meer fokkers in Engeland en daarbuiten die regelmatig de gehele kudde testen met Enferplex. 

Meer informatie over de Britse procedures en testmogelijkheden treft u op de pagina van Sure Farm LTD.

© 2015-2018 Alpacawereld.nl